Reglement

 1. Honden aangelijnd
 2. Aansprakelijkheid
 3. Verplicht enten
 4. Hygiëne
 5. Proeflessen
 6. Leskaart
 1. Privé lessen
 2. Afmelden door cursisten
 3. Afmelden door UVO
 4. Trainingsmethode
 5. Trainingsmaterialen
 6. Consumpties

NB: Een ieder die zich inschrijft voor één of meerdere cursussen gaat dus automatisch akkoord met onderstaande reglementen.

Honden aangelijnd

Honden dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn op en nabij het trainingsveld, behalve als de instructeur anders aangeeft. Honden die niet meedoen aan het speelkwartiertje dienen in de beschikbare kennels gedaan te worden. Dit om de wisseling van de verschillende lesuren zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Aansprakelijkheid

UVO is niet aansprakelijk voor schade berokkend aan mens, dier of materiaal. Ook voor diefstal is UVO niet aansprakelijk te stellen. Cursussen worden geheel op eigen risico gelopen en de cursist is dan ook zelf verantwoordelijk voor alles wat er op en nabij het trainingsveld gebeurd. Cursisten dienen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben waarbij mens en dier verzekerd zijn.
Men is dus ook aansprakelijk voor verwondingen aan instructeurs en/of stagaires of aan hun goederen.

Verplicht enten

Alle honden dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Deze dient na iedere enting en/of titering getoond te worden. Na de tweede puppy enting (normaal die van negen weken) wordt de pup toegelaten tot de cursus.

Hygiëne

De hond dient voor de lessen goed uitgelaten te worden. (niet op of nabij de trainingslocatie) Het is altijd mogelijk dat de hond op de trainingslocatie zijn/haar behoefte doet, dit dient dan direct te worden verwijderd. Hiervoor is de eigenaar cq. begeleider van de hond verantwoordelijk. Dus ook in struiken, tussen de bomen bij de auto’s of bij de spreng. In het materiaalhok liggen altijd zakjes om de ontlasting te verwijderen. Als de hond (reu) tegen trainingsmaterialen of andere gebruiksvoorwerpen plast, moet dit door de eigenaar cq. begeleider direct schoongemaakt worden, hiervoor is altijd een gevulde gieter en een borstel aanwezig. Bij het (bijna) legen van de gieter, dient deze weer gevuld te worden.

Proeflessen en Inschrijvingen

Iedere (toekomstige) cursist heeft recht op één proeflesje om een indruk te krijgen van de trainingsmethode van UVO, of om erachter te komen of een bepaald onderdeel leuk is om te doen. Zijn er meerdere proeflessen gewenst, dan worden deze lessen in rekening gebracht. (contant te voldoen vóór de les). Inschrijving voor een cursus, mondeling of schriftelijk, verplichten u uiteraard tot betaling, ook bestelde artikelen voor de betreffende cursus dient u af te nemen.

Leskaart

De geldigheidsduur van een leskaart is 15 weken en in die weken kunnen er 12 lessen gevolgt worden. De geldigheidsduur van de leskaart is berekend op 3 ongeplande afmeldingen van UVO.

 • Alle door UVO vooruitgeplande afmeldingen mogen altijd worden ingehaald mits dit binnen de geldigheidsduur van de leskaart gebeurd. Niet of te laat afgemelde lessen worden doorberekend aan de cursist.
 • Hondensportschool UVO draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het aantal wel of niet gevolgde lessen binnen de geldigheidsduur van de leskaart. (Ziekte, ongeval e.d. van de baas of van de hond zijn uiteraard risico’s die bij de baas thuishoren en niet bij UVO)
 • Niet gevolgde lessen komen na vervaldatum te vervallen.
 • Mocht een kaart vol of verlopen zijn, kan er voor de les een nieuwe kaart aangeschaft worden.
 • Betaalde cursusgelden worden nooit gerestitueerd.
 • De leskaart is verkrijgbaar in verschillende variaties.
 • Standaard kent de leskaart 12 lessen en is 15 weken geldig. 12/15
 • Maar we kennen ook de variaties 6/8 en 12/20
 • Een leskaart is zowel aan de persoon als aan de hond gebonden.

Privé lessen

Mocht er behoefte zijn aan één of meerdere privé-lessen, dan kan dit in overleg met de cursusleider. Een privé les duurt gemiddeld 15 tot 20 minuten.

Afmelden door cursisten

Als u een bepaalde les niet kunt volgen, dient u zich minimaal 24 uur van te voren op het daarvoor bestemde nummer af te melden, dit omdat andere cursisten dan middels een inhaalles gebruik kunnen maken van de vrijgevallen plaats in de groep.

Een niet correct afgemelde (inhaal)les, kan niet door een andere cursist worden ingevuld, daarom wordt deze les gelijk gesteld aan gelopen les en zal bij een weer aanwezige les als zodanig op de leskaart worden afgetekend.

Tijdens de les of vlak voor de les of op de lesdag aangeven dat zoon, dochter, man, vrouw, buurvrouw of uzelf niet komt geldt als niet afgemelde les.

Alle correct afgemelde lessen mogen indien mogelijk tijdens de geldigheidsduur van de leskaart en in overleg met de instructeur, op een andere dag of tijdstip ingehaald worden en alleen als de grootte van de gewenste groep dit toelaat. Na elke cursusperiode komen alle niet ingehaalde lessen te vervallen.

Afmelden door UVO

De geldigheidsduur van de kaart is berekend op 3 ongeplande afmeldingen van UVO.
Alle door UVO vooruit geplande afgemelde lessen mogen altijd worden ingehaald mits dit binnen de geldigheidsduur van de leskaart gebeurt.

Redenen voor ongeplande afmeldingen kunnen zijn:

 • Aanhouden slecht weer
 • Plotselinge stortbuien vlak voor het eerste lesuur
 • Een epidemie om besmettingsgevaar te voorkomen, zoals kennelhoest of MKZ
 • Een hittegolf
 • Andere omstandigheden.

Als u twijfelt of de les doorgaat, kunt u Gery even bellen: 06 207 407 15

Als een bepaalde les niet doorgaat, kan dit de volgende redenen hebben:De les is afgelast vanwege…., maar kan tijdens de geldigheidsduur van de leskaart ingehaald worden (tot maximaal 3 ongeplande afmeldingen heeft dit nooit consequenties voor de geldigheidsduur van de leskaart).

De cursus is vanwege ….. geschorst, de leskaart en wordt verlengd met het aantal weken dat de school dicht is. Zodra we weer verder kunnen wordt deze boodschap weer vervangen met de boodschap vanaf welke datum we weer verder gaan.(Dit zijn alleen calamiteiten en duren altijd langer dan 3 weken)

Redenen voor geplande afgemeldingen kunnen zijn:

 • Bepaalde feestdagen (bv. Kerst) , evenementen (bv. Spelletjesdag, examen of wedstrijd) of een vrije week.
 • Geplande afmeldingen zullen kunnen altijd binnen de geldigheidsduur van de leskaart ingehaald worden.

Trainingsmethode

Bij UVO wordt gebruik gemaakt van de beloningsmethode, dit betekent dat de verhouding tussen de geleider en de hond op een vriendelijke, speelse wijze wordt opgebouwd, uiteraard is herhaling en consequent gedrag van de geleider altijd noodzakelijk.

Trainingsmaterialen

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van de volgende trainingsmaterialen:

Puppy cursus:

 • Leren of linnen halsband of tuigje met een lijn van ongeveer 120 cm tot 160 cm
 • Speeltje
 • Zachte hap slik weg beloning

Gehoorzaamheid:

 • Leren of linnen halsband of tuig met een lijn van ongeveer 70 tot 120 cm (afhankelijke van de hoogte van de hond en de lengte van de geleider)
 • Speeltje
 • Apporteerblok minimaal 500 gram voor de grote honden en 175 gram voor de kleintjes

Flyball:

 • Leren of linnen tuigje met een lijn van ongeveer 70 tot 120 cm
 • Leren handvat voor de grotere honden
 • Leren riempje met knoop 10 cm voor de kleinere honden
 • Tennisbal of Tobybal

Hoopers:

 • Zie Gehoorzaamheid, behalve apporteerblok

Dogdance:

 • Zie Gehoorzaamheid, behalve apporteerblok

Mantrailen:

 • Goed passend  tuig
 • Halsband
 • 10 meter speurlijn
 • Schoon doekje in plastic zak

Bij alle lessen behalve bij mantrailen is een lekkere beloning nodig.

Consumpties

Tijdens de trainingsdagen is het mogelijk om koffie, thee of frisdrank te nuttigen. De kosten per consumptie zijn 0,50. Deze 0,50 dient direct gedeponeerd te worden in het hiervoor bestemde blikje dat altijd op de koffietafel staat. Indien gewenst kan het assortiment uitgebreid worden.